2009-10-15

Uprzejmie informujemy, że od 1 października br. AIG Europe S.A. Oddział w Polsce - spółka prowadząca działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych zmieniła nazwę na Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce. Chartis jest wspólną nazwą dla wszystkich spółek Grupy prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych na całym świecie. Zmiana nazwy nie ma wpływu na prowadzoną działalność ubezpieczeniową. Wszelkie zobowiązania wynikające z umów zawartych przez AIG Europe S.A. Oddział w Polsce pozostają niezmienione. Więcej informacji na stronie: www.chartisinsurance.com