2010-02-10

Informujemy, iż z dniem 1 października 2009 r. AIG Europe S.A. Oddział w Polsce - spółka prowadząca działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych zmieniła nazwę na Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce. Jednocześnie uległ zmianie numer telefonu do AIG Assist (obecnie Travel Guard). W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony powinien skontaktować się z Travel Guard: nr telefonu: + 48 22 211 98 72 (zgłoszenia w języku polskim i angielskim), nr faxu: + 48 22 205 5011.