2017-09-29

Od 1 listopada 2017 r.  ochrona ubezpieczeniowa dla użytkowników kart płatniczych będzie świadczona przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA lub AIG Europe Limited sp. z o.o. obowiązuje do 31 października br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Kartą Produktu, które są dostępne na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Zmiana dotyczy następujących kart:

  • debetowych (PKO Visa Business Electron, PKO Visa Business Debit),
  • obciążeniowych (PKO Mastercard Business Srebrna, PKO Mastercard Business Złota, Mastercard Corporate,  Mastercard Corporate Executive, Mastercard Corporate Municipium, PKO Visa Business Charge), oraz
  • kredytowych (PKO Visa Business Credit Złota, PKO Visa Business Credit Srebrna, PKO Mastercard Business Adm.)

Ponadto, ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostaną objęci użytkownicy walutowych kart debetowych (PKO VISA Business Debit EUR/USD). Ochrona rozpocznie się 1 listopada br.

Koszty ochrony ubezpieczeniowej pokrywa PKO Bank Polski SA. Warunki Ubezpieczenia Podróżnego oraz Karta Produktu jest dostępna na stronie www.pkobp.pl. Informację należy przekazać wszystkim Użytkownikom kart w Państwa organizacji.

Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy o kartę płatniczą w ciągu 30-dni od otrzymania przedmiotowej informacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią:

  • Klienci MŚP - 801 302 302 lub (+48) 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Klienci korporacyjni - 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora)