2015-02-05

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami zachodzącymi na rynku kart płatniczych i zmianą opłat ponoszonych na rzecz organizacji płatniczej Diners Club z dniem 16 marca 2015 r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów korporacyjnych, zwana dalej „Taryfą”. W stosunku do dotychczasowych opłat i prowizji zmianie ulegają:

  1. Dla kart obciążeniowych PKO Diners Club Standard oraz PKO Diners Club Executive:
  • prowizja za wypłatę gotówki w walucie polskiej oraz w walutach obcych PKO Bank Polski ulega zmianie z 4% na 5%;
  • nie będzie pobierana przez PKO Bank Polski prowizja za miesięczne rozliczenia operacji bezgotówkowych zagranicznych (dotychczas prowizja w wysokości 1% - od wartości operacji);
  • wprowadza się opłatę miesięczną za przesłanie zestawienia operacji pocztą w wysokości 5,00 zł, przy czym elektroniczne zestawienia operacje dostępne poprzez usługę eKonto (na stronie internetowej www.dinersclub.pl) pozostają bezpłatne;
  • wprowadza się opłaty za możliwość aktywacji ubezpieczenia podróży zagranicznej w przypadku braku opłacenia kosztów podróży (bilet na środek transportu, benzyna, hotel, wynajem samochodu) kartą Diners Club: w wysokości 10,00 zł miesięcznie albo 67,00 zł za każdą aktywację ubezpieczenia na jedną podróż, z zastrzeżeniem, że dla kart PKO Diners Club Standard opłaty obowiązują od 1 lipca 2015 r;
  1. Dla kart obciążeniowych PKO Diners Club Travel Account:
  • wprowadza się opłatę miesięczną za przesłanie zestawienia operacji pocztą w wysokości 5,00 zł, przy czym elektroniczne zestawienia operacje dostępne poprzez usługę eKonto (na stronie internetowej www.dinersclub.pl) pozostają bezpłatne.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie kart Diners Club w terminie jednego miesiąca, o ile nie ustalicie Państwo krótszego okresu. W efekcie wypowiedzenia umowy nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

 

Wyciąg z Taryfy dostępny jest TUTAJ