2016-10-28

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 listopada 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych na warunkach standardowych w EUR i GBP oraz na Kontach oszczędnościowych Progres Adm. w EUR dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klientów rynku korporacyjnego.

Oprocentowanie od dnia 10 listopada 2016 r. będzie następujące:

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym w %

  

Waluta

 

 

USD

EUR

CHF

GBP

1

2

3

4

5

6

 

Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych zadeklarowane na okres

 

1) ze zmienną stopą procentową:

 

 

 

 

 

a)       na 12 miesięcy

0,40

0,15

0,28

0,01

 

b)       na  6 miesięcy 

0,30

0,10

0,13

0,01

 

2)    ze stałą stopą procentową:

 

 

 

 

 

a)       na   3 miesiące

0,15

0,05

0,08

0,01

 

b)       na   1 miesiąc

0,10

0,03

0,05

0,01

 

c)       na 21 dni

0,10

0,01

0,05

0,01

 

d)       na 14 dni

0,10

0,01

0,05

0,01

 

e)       na   7 dni

0,10

0,01

0,05

0,01

 

 

 

Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym

1

2

3

4

1.

Konto oszczędnościowe Progres Adm.*

EUR

USD

 

1) do 4 999,99

0,01%

0,15

 

2) od 5 000,00 do 49 999,99

0,01%

0,20

 

3) od 50 000,00

0,01%

0,30

* Kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego.