2018-04-16

Uprzejmie informujemy, że od 16 kwietnia 2018 r. zmianie ulega oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na następujących produktach depozytowych i będzie wynosiło:

  • dla produktów będących w bieżącej ofercie Banku:

Lokata terminowa

 

Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %) w przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,70

1,00

 

Lokata 3-miesięczna na nowe środki

 

Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (%) w przypadku dotrzymania 3-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,40

1,70

 

Lokata Perłowa dla Klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (%) w przypadku dotrzymania 3-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,70

 

  • dla produktów będących w administrowaniu:

Lokata 12-miesięczna internetowa (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000,00 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000,00 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

Oprocentowanie stałe w skali roku (w %)

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

 

Lokata 12-miesięczna progowa (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000,00 zł

Oprocentowanie stałe w skali roku (w %)

0,40

0,55

0,70

 

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej (oferowany do dnia 30 czerwca 2016 r.)

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000,00 zł

Oprocentowanie stałe w skali roku (w %)

0,30

0,40

0,50