2013-04-02

Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia 2013 r.  zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o zmiennej stopie procentowej:

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 PLN

od 10 000  PLN
do 49 999,99 PLN

od 50 000 PLN

a) na 36 miesięcy

1,80%

2,20%

2,80%

b) na 24 miesiące

1,70%

2,10%

2,70%

c) na 12 miesięcy

1,60%

2,00%

2,60%

d) na 6 miesięcy

1,10%

1,50%

2,10%

 

2. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o zmiennej stopie procentowej:

 Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 PLN

od 10 000  PLN
do 49 999,99 PLN

od 50 000 PLN

a) na 36 miesięcy

1,80%

2,20%

2,80%

b) na 24 miesiące

1,70%

2,10%

2,70%

c) na 12 miesięcy

1,60%

2,00%

2,60%

d) na 6 miesięcy

1,10%

1,50%

2,10%

 

3. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (bez prawa do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:         

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 23 października 1990 r. do dnia 31 stycznia 2002 r.:

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat - zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym: 

1,80%

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 1 lutego 2002 r. oraz od dnia 31 marca 2008 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

a) 12 miesięcy

1,50%

b) 24 miesiące

1,80%

c) 36 miesięcy

2,00%

d) 48 miesięcy

2,20%

e) 60 miesięcy

2,40%

 

4. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (progowe) ze zmienną stopą procentową:

Oferowane od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 tys. PLN

od 10 do

49,99 tys. PLN

od 50 tys. PLN

12 miesięcy

2,70%

2,90%

3,10%

24 miesiące

3,00%

3,20%

3,40%

36 miesięcy

3,20%

3,40%

3,60%

 

Oferowane od dnia 1 lipca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 tys. PLN

od 10 do 49,99 tys. PLN

od 50 do 74,99 tys. PLN

od 75 do 99,99 tys. PLN

od 100 tys. PLN

12 miesięcy

2,70%

2,90%

3,10%

3,30%

3,50%

24 miesiące

3,00%

3,20%

3,40%

3,60%

3,70%

36 miesięcy

3,20%

3,40%

3,60%

3,80%

3,90%

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż kolejna zmiana oprocentowania obowiązywać będzie od 7 maja 2013 r. i będzie wynosić odpowiednio:

1. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o zmiennej stopie procentowej:

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 PLN

od 10 000  PLN
do 49 999,99 PLN

Od 50 000 PLN

a) na 36 miesięcy

1,30%

1,70%

2,30%

b) na 24 miesiące

1,20%

1,60%

2,20%

c) na 12 miesięcy

1,10%

1,50%

2,10%

d) na 6 miesięcy

0,60%

1,00%

1,60%

 

2. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 PLN

od 10 000  PLN
do 49 999,99 PLN

Od 50 000 PLN

a) na 36 miesięcy

1,30%

1,70%

2,30%

b) na 24 miesiące

1,20%

1,60%

2,20%

c) na 12 miesięcy

1,10%

1,50%

2,10%

d) na 6 miesięcy

0,60%

1,00%

1,60%

 

3. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (bez prawa do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:         

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 23 października 1990 r. do dnia 31 stycznia 2002 r.:

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat - zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym: 

1,30%

 

4. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (progowe) ze zmienną stopą procentową:   

Oferowane od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 tys. PLN

od 10 do 49,99 tys. PLN

od 50 tys. PLN

12 miesięcy

2,20%

2,40%

2,60%

24 miesiące

2,50%

2,70%

2,90%

36 miesięcy

2,70%

2,90%

3,10%

 

Oferowane od dnia 1 lipca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 tys. PLN

od 10 do 49,99 tys. PLN

od 50 do 74,99 tys. PLN

od 75 do 99,99 tys. PLN

od 100 tys. PLN

12 miesięcy

2,20%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

24 miesiące

2,50%

2,70%

2,90%

3,10%

3,20%

36 miesięcy

2,70%

2,90%

3,10%

3,30%

3,40%

 

5. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe powiązane z funduszami inwestycyjnymi PKO, ze zmienną stopą procentową:      

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy:

poniżej
10 000 PLN

od 10 000 PLN
do

19 999,99 PLN

od 20 000 PLN
do

29 999,99 PLN

od 30 000 PLN
do

39 999,99 PLN

od 40 000 PLN
do

49 999,99 PLN

od 50 000 PLN

Stopa procentowa w stosunku rocznym

3,80%

3,90%

4,00%

4,10%

4,20%

4,30%

 

6. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych w walutach wymienialnych oraz Oszczędnościowe lokaty terminowe osób fizycznych w walutach wymienialnych na rachunkach walutowych otwartych do dnia 29 sierpnia 2004r:

 

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych w walutach wymienialnych

 

USD

 

EUR

CHF

GBP

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

a) na 36 miesięcy

1,00%

0,90%

0,40%

0,90%

b) na 24 miesiące

0,90%

0,80%

0,35%

0,85%

c) na 12 miesięcy

0,65%

0,70%

0,30%

0,75%

d) na 6 miesięcy

0,55%

0,50%

0,25%

0,65%

 

 

oraz od 28 maja 2013 r: i będzie wynosić odpowiednio:

1. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o zmiennej stopie procentowej:

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 PLN

od 10 000  PLN
do 49 999,99 PLN

Od 50 000 PLN

a) na 36 miesięcy

1,20%

1,50%

1,80%

b) na 24 miesiące

1,10%

1,40%

1,70%

c) na 12 miesięcy

1,00%

1,30%

1,60%

d) na 6 miesięcy

0,50%

0,80%

1,10%

 

2. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 PLN

od 10 000  PLN
do 49 999,99 PLN

Od 50 000 PLN

a) na 36 miesięcy

1,20%

1,50%

1,80%

b) na 24 miesiące

1,10%

1,40%

1,70%

c) na 12 miesięcy

1,00%

1,30%

1,60%

d) na 6 miesięcy

0,50%

0,80%

1,10%

 

3. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (bez prawa do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:         

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 23 października 1990 r. do dnia 31 stycznia 2002 r.:

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat - zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym: 

1,20%

 

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 1 lutego 2002 r. oraz od dnia 31 marca 2008 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

a) 12 miesięcy

1,50%

b) 24 miesiące

1,70%

c) 36 miesięcy

1,80%

d) 48 miesięcy

1,90%

e) 60 miesięcy

2,00%

 

4. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (z prawem do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:         

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r., których właściciele zawarli po dniu 14 maja 2002 r. z PKO Bankiem Polskim SA umowę o dodatkowych możliwościach oszczędzania

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

a) 12 miesięcy

1,80%

b) 24 miesiące

2,00%

c) 36 miesięcy

2,10%

d) 48 miesięcy

2,20%

e) 60 miesięcy

2,30%

 

5. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (progowe) ze zmienną stopą procentową:  

 

Oferowane od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 tys. PLN

od 10 do 49,99 tys. PLN

od 50 tys. PLN

12 miesięcy

1,70%

1,85%

2,00%

24 miesiące

2,00%

2,15%

2,30%

36 miesięcy

2,20%

2,35%

2,50%

 

Oferowane od dnia 1 lipca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 tys. PLN

od 10 do 49,99 tys. PLN

od 50 do 74,99 tys. PLN

od 75 do 99,99 tys. PLN

od 100 tys. PLN

12 miesięcy

1,70%

1,85%

2,00%

2,15%

2,30%

24 miesiące

2,00%

2,15%

2,30%

2,45%

2,50%

36 miesięcy

2,20%

2,35%

2,50%

2,65%

2,70%

 

6. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe powiązane z funduszami inwestycyjnymi PKO, ze zmienną stopą procentową:         

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy:

poniżej
10 000 PLN

od 10 000 PLN
do

19 999,99 PLN

od 20 000 PLN
do

29 999,99 PLN

od 30 000 PLN
do

39 999,99 PLN

od 40 000 PLN
do

49 999,99 PLN

od 50 000 PLN

Stopa procentowa w stosunku rocznym

3,50%

3,60%

3,70%

3,80%

3,90%

4,00%

 

6. Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z Bonusem:         

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r.  na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

3,00%

 

 

 

Podstawa:
Uchwały Zarządu Banku nr 36/E/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. , nr 129/E/2013  z dnia 28 lutego 2013 r oraz nr 194/E/2013 z dnia 19 marca 2013 r.