2013-05-14

Uprzejmie informujemy, że  zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1)    wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 1 stycznia 2012 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” (ZMIANA OD DNIA 6 MAJA
2013 R.):

 

wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

od

5 000 zł.

do 
9 999,99 zł

od

10 000 zł
do

49 999,99 zł

od

50 000 zł

do

74 999,99 zł

od

75 000 zł

do

99 999,99 zł

od

100 000 zł

2,60

2,70

2,80

2,90

3,10

 

2)     wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r.na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” (ZMIANA OD DNIA
29 LIPCA 2013 R.):

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

2,25

 

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 302/E/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.