2014-10-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2014 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 1. Rachunek lokaty terminowej 24−miesięcznej na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 24-miesięcznej na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

w przypadku nowych środków

2,60

2,70

2,80

w pozostałych przypadkach

1,20

1,20

1,20

 

2. Rachunek lokaty terminowej 6−miesięcznej odnawialnej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej odnawialnej

 przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
 do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

oprocentowanie stałe w skali roku

2,30

2,40

2,50

 

3. Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej oferowanej w iPKO

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do

19 999,99 zł

od 20 000 zł

do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

Od

100 000 zł

2,00

2,15

2,30

2,50

2,70

 

4. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 odnawialnej, 3+9+12 odnawialnej na nowe środki, 3+9+12 nieodnawialnej oraz 3+9+12 nieodnawialnej na nowe środki:

 

Lokata odnawialna 3+9+12 oraz Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki

Lokata nieodnawialna 3+9+12 oraz Lokata nieodnawialna 3+9+12 na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,70
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,70
od 50 000 zł – 0,70

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,30
od 20 000 do 49 999,99 zł– 0,30
od 50 000 zł – 0,30

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,10
od 50 000 zł – 1,10

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,70
od 20 000 do 49 999,99 zł -0,70
od 50 000 zł – 0,70

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

do 19 999,99 zł  - 1,50
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,60
od 50 000 zł – 1,70

do 19 999,99 zł - 1,00
od 20 000 do 49 999,99 zł –1,10
od 50 000 zł– 1,20

Oprocentowanie nowych środków

Oprocentowanie nowych środków

do 19 999,99 zł - 2,40
od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,40
od 50 000 zł – 2,40

do 19 999,99 zł - 1,20
od 20 000 do 49 999,99 zł –1,30
od 50 000 zł– 1,40

 

 

5. Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej, 15-miesięcznej nieodnawialnej oraz 15-miesięcznej nieodnawialnej na nowe środki:

Przedział kwotowy

Lokata 15-miesięczna odnawialna

Lokata 15-miesięczna nieodnawialna

Oprocentowanie stałe, standardowe

Oprocentowanie stałe, standardowe

Oprocentowanie stałe nowych środków

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

1,05

1,00

1,20

od 20 000 zł 
do 49 999,99 zł

1,15

1,10

1,30

od 50 000 zł 

1,25

1,20

1,40

 

6. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych 2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1. miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,60
od 20 000 do 49 999,99 zł–0,70
od 50 000 zł – 0,80

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł- 0,50
od 20 000 do 49 999,99 zł–0,60
od 50 000 zł – 0,70

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,00
od 20 000 do 49 999,99 zł–1,10
od 50 000 zł – 1,20

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 0,80
od 20 000 do 49 999,99 zł–0,90
od 50 000 zł– 1,00

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł -1,60
od 20 000 do 49 999,99 zł–1,70
od 50 000 zł – 1,80

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 1,55
od 20 000 do 49 999,99 zł–1,65
od 50 000 zł – 1,75

 

7. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki oraz  Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy na nowe środki

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,60
od 20 000 do 49 999,99 zł– 0,70
od 50 000 zł – 0,80

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,50
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,60
od 50 000 zł – 0,70

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,00
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,10
od 50 000 zł – 1,20

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 0,80
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,90
od 50 000 zł – 1,00

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł -1,75
od 20 000 do 49 999,99 zł  – 1,85
od 50 000 zł – 1,95

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 1,70
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,80
od 50 000 zł – 1,90

 

8. Rachunek lokaty terminowej 9+9M:

Lokata 9+9 
Stała stopa procentowa w stosunku rocznym 
Po upływie 9-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty w trakcie pierwszych 9 miesięcy odsetki nie będą naliczane)0,50
Po upływie 18-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 10 a 18 miesiącem: 1,00%).1,20

 

9. Rachunek lokaty 9-miesięcznej Progresja 9M:

Lokata terminowa Progresja 9-miesięczna
Stopa procentowa w stosunku rocznym obowiązująca w każdym miesiącu trwania lokaty
123456789
0,200,400,600,801,001,201,502,002,50

 

10. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus,
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M            
stopa procentowa (%)

12M       
stopa procentowa (%)

1

2

3

4

50%

do 19 999,99 zł

2,75

3,00

od 20 000,00 zł

3,00

3,25

 

11. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 3, 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków
w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M     

stopa procentowa (%)

6M     

stopa procentowa (%)

12M     

stopa procentowa (%)

1

2

3

4

5

25%

poniżej 100 000 zł

2,50

2,75

3,00

od 100 000 zł

2,75

3,00

3,25

50%

poniżej 100 000 zł

3,00

3,25

3,50

od 100 000 zł

3,25

3,50

3,75

75%

poniżej 100 000 zł

3,25

3,50

3,75

od 100 000 zł

3,75

4,00

4,25

 

12. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”, wystawionych od dnia
1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

Przedziały kwotowe w PLN

12 miesięcy

od 5 000 zł
do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

1,30

1,40

1,50

1,55

1,60

 

13. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” wystawionych od dnia 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w kwocie od 50 000 zł

1,30

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 29 grudnia 2014 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa (z prawem do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r., których właściciele zawarli po dniu 14 maja 2002 r. z PKO Bankiem Polskim SA umowę
o dodatkowych możliwościach oszczędzania i systematycznie oszczędzali przez okres nie krótszy niż:

a)       12 miesięcy

b)       24 miesiące

c)        36 miesięcy

d)       48 miesięcy

e)       60 miesięcy

0,80%

1,00%

1,10%

1,20%

1,30%

 

2. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych, które zostały wystawione na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w okresie:

1)     od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej

10 000 zł

od 10 000 zł

do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a)     12 miesięcy

0,70%

0,75%

0,80%

b)     24 miesiące

0,80%

0,85%

0,90%

c)      36 miesięcy

0,90%

0,95%

1,00%

2)     od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2014 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż:

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej

10 000 zł

od 10 000 zł do

49 999,99 zł

od 50 000 zł

do

74 999,99 zł

od 75 000 zł do

99 999,99 zł

od 100 000 zł

a)     12 miesięcy

0,70%

0,75%

0,80%

0,85%

0,90%

b)     24 miesiące

0,80%

0,85%

0,90%

0,95%

1,00%

c)      36 miesięcy

0,90%

0,95%

1,00%

1,05%

1,10%

         

 

3. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy

poniżej
10 000 zł

od 10 000 zł
do

19 999,99 zł

od 20 000 zł
do

29 999,99 zł

od 30 000 zł
do

39 999,99 zł

od 40 000 zł
do

49 999,99 zł

od 50 000 zł

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

2,20%

2,30%

2,40%

2,50%

2,60%

2,70%

 

4. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszem inwestycyjnym o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawione  po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia

2 stycznia 2011 r. powiązane z funduszem inwestycyjnym:

PKO TFI SA Zrównoważony – fio

2,00%

PKO TFI SA Akcji - fio

2,00%

 

5. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r.  do dnia 30 września 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”:

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1,00%