2015-06-08

Uprzejmie informujemy, że od 8 czerwca 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Lokaty terminowe otwierane poprzez aplikację IKO:

Lokaty terminowe otwierane poprzez aplikację IKO

oprocentowanie stałe w skali roku

Lokata 1-miesięczna

2,25

Lokata 3-miesięczna

1,50

Lokata 6-miesięczna

1,60

Lokata 12-miesięczna

2,00

2. Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 3+3M na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do 3 miesiąca trwania lokaty

0,00

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 6 miesiąca trwania lokaty

0,10

W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,50

W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,50

3. Rachunek lokaty terminowej 6−miesięcznej odnawialnej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej odnawialnej

 przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
 do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

oprocentowanie stałe w skali roku

1,30

1,40

1,50

4. Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od
100 000 zł

1,50

1,55

1,60

1,70

1,80

5. Rachunek lokaty terminowej 24−miesięcznej na nowe środki:

Rachunek lokaty terminowej 24-miesięcznej na nowe środki

oprocentowanie stałe w skali roku

przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

w przypadku nowych środków

1,50

1,60

1,70

w pozostałych przypadkach

0,50

0,50

0,50

6. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 odnawialnej, 3+9+12 odnawialnej na nowe środki:

Lokata odnawialna 3+9+12 oraz Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3 miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,20

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

do 19 999,99 zł – 0,30
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,40
od 50 000 zł – 0,50

Oprocentowanie nowych środków

do 19 999,99 zł – 1,30
od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,40
od 50 000 zł – 1,50

7. Rachunek lokaty terminowej 3+9+12 nieodnawialnej:

Lokata nieodnawialna 3+9+12

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 3 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
3 miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,10
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,10
od 50 000 zł – 0,10

od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 0,20
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,20
od 50 000 zł – 0,20

po dotrzymaniu 24-miesięcznego okresu umownego lokaty

Oprocentowanie standardowe

do 19 999,99 zł – 0,30
od 20 000 do 49 999,99 zł – 0,40
od 50 000 zł – 0,50

8. Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej:

Lokata 15-miesięczna odnawialna

Przedział kwotowy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

do 19 999,99 zł

0,30

od 20 000 zł do 49 999,99 zł

0,40

od 50 000 zł 

0,50