2016-10-03

Uprzejmie informujemy, że od 3 października 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych w GBP o stałej stopie procentowej (w tabeli podano oprocentowanie po zmianie):

Środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zadeklarowane na okres:

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

GBP

zestałą stopą procentową ( w %)*:

 a) na 12 miesięcy

0,01

 b) na 6 miesięcy

0,01

 c) na 3 miesiące

0,01

 d) na 1 miesiąc

0,01

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych w GBP o zmiennej stopie procentowej (w tabeli podano oprocentowanie po zmianie):

Środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zadeklarowane na okres:

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

 

GBP

zezmienną stopą procentową ( w %):

 a) na 36 miesięcy

0,15

 b) na 24 miesiące

0,10

 c) na 12 miesięcy

0,01

 d) na 6 miesięcy

0,01

 

Oprocentowanie oszczędnościowych lokat terminowych osób fizycznych otwartych do dnia 29 sierpnia 2004 r. zadeklarowane na okres:

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

 

GBP

ze zmienną stopą procentową ( w %):

 a) na 36 miesięcy

0,15

 b) na 24 miesiące

0,10

 

* W przypadku depozytów o stałej stopie procentowej, nowe oprocentowanie będzie obowiązywać w sytuacji, gdy odnowienie produktu na nowy okres umowny nastąpi po terminie wejścia w życie niniejszej zmiany.