2017-07-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2017 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

  1. Rachunek lokaty terminowej 6−miesięcznej odnawialnej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej odnawialnej

 przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

Stała stopa procentowa w skali roku (w %)

0,40

0,50

0,60

  1. Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej:

Rachunek lokaty terminowej 6-miesięcznej internetowej

Stała stopa procentowa w skali roku (w %)

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od
100 000 zł

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

  1. Rachunek lokaty terminowej 12-miesięcznej internetowej:

Rachunek lokaty terminowej 12-miesięcznej internetowej

Stała stopa procentowa w skali roku (w %)

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od
100 000 zł

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

  1. achunek lokaty terminowej 12−miesięcznej progowej:

Rachunek lokaty terminowej 12-miesięcznej progowej

przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

Stała stopa procentowa w skali roku (w %)

0,60

0,75

0,90

  1. Rachunek lokaty terminowej 12− miesięcznej (w zakresie nowych środków):

Rachunek lokaty terminowej 12miesięcznej

Stała stopa procentowa w skali roku (w %)

pierwsze 6 miesięcy trwania lokaty

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych
6 miesięcy odsetki nie będą naliczane.

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

0,10

W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,50

W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków
i dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,00

  1. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych w walutach wymienialnych:

Środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych
w walutach wymienialnych

Waluta

USD

EUR

Stała stopa procentowa w skali roku (w %)

a) na 12 miesięcy

0,01

0,01

b) na 6 miesięcy

0,01

0,01

c) na 3 miesiące

0,01

0,01

d) na 1 miesiąc

0,01

0,01

  1. Lokaty walutowe Adm. o stałej stopie procentowej:

Lokata o stałej stopie procentowej

w skali roku (w %)

EUR

USD

SEK

DKK

NOK

Lokata 1 - miesięczna

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lokata 3 - miesięczna

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Lokata 6 - miesięczna

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01