2015-03-05

Uprzejmie informuję, że od dnia 5 marca 2015 r. stopa bazowa Banku stanowiącą podstawę oprocentowania kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym, których łączne zaangażowanie kredytowe nie przekracza równowartości 100.000 PLN wynosi 6,0 % w skali roku.

 

Podstawa:
uchwała nr 654 /E/2014 Zarządu Banku z dnia 24 października 2014 r. z późn. zm.