2009-09-03

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 listopada 2009 r. PKO Bank Polski wprowadza zmianę przedziałów kwotowych dla środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych w walucie polskiej, od których PKO BP uzależnia wysokość oprocentowania, polegającą na wprowadzeniu dodatkowych progów dla kwot od 1 tys. do 19,999 tys. PLN oraz od 50 tys. PLN. Od 2 listopada 2009 r. będą obowiązywały przedziały progowe (w PLN):

  • do 999,99;
  • od 1000 do 9999,99;
  • od 10 000 do 19 999,99;
  • od 20 000 do 49 999,99;
  • od 50 000 do 99 999,99;
  • od 100 000 do 199 999,99
  • od 200 000.

Aktualnie wysokość oprocentowania dla nowych progów od 1000 PLN do 9999,99 PLN oraz od 10 000 PLN do 19 999,99 PLN jest analogiczna jak dla dotychczasowego progu od 1000 PLN do 19 999,99 PLN i wynosi 3,75% (oprocentowanie zmienne wg stanu na dzień 25.08.2009 r.). Oprocentowanie dla nowych progów od 50 000 PLN do 99 999,99 PLN, od 100 000 PLN do 199 999,99 PLN oraz od 200 000 PLN odpowiada wysokości oprocentowania dla dotychczasowego progu od 50 000 PLN i wynosi 4,50% (oprocentowanie zmienne wg stanu na dzień 25.08.2009 r.). Mamy nadzieję, że przedstawione zmiany uzyskają Państwa akceptację. Jeżeli jednak nie wyrażą Państwo na nie zgody, prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wymienionych wyżej zmian w oddziale prowadzącym Państwa rachunek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego komunikatu. Złożenie powyższego oświadczenia oznaczać będzie wypowiedzenie przez Panią/Pana umowy zawartej z Bankiem, która ulegnie rozwiązaniu z upływem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia oświadczenia do oddziału PKO BP. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt:

  • we wszystkich placówkach PKO Banku Polskiego
  • pod numerem infolinii 0 801 302 302 lub + 48 (81) 535 65 65.