2016-05-25

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 r. zmianie ulegają niektóre postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA”.

W przypadku braku akceptacji wprowadzanych w Regulaminie zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą lub Państwa Opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.

Regulamin dostępny jest pod poniższym linkiem