2013-02-28

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą oferty produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku mieszkaniowego z dniem 1 maja 2013:

1/ ulegają zmianie nazwa i niektóre przepisy zawarte w „Regulaminie rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności  Banku Polskim Spółce Akcyjnej”. Nazwa nowego regulaminu brzmieć będzie „Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku mieszkaniowego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.

2/ wprowadza się nową Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla  małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku mieszkaniowego.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat bankowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Regulamin oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych dostępne są poniżej.