2014-12-27

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 luty 2015 r. zmianie ulegają niektóre postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim”.

Zmianie ulegają w szczególności postanowienia dotyczące korzystania z bankowości elektronicznej oraz kart debetowych.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Regulamin dostępny jest poniżej w plikach do pobrania.