2018-06-15

4 sierpnia 2018r. zmienia się treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany wynikają z wprowadzenia do jego treści postanowień: Regulaminu rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym, Regulaminu polecenia wypłaty w obrocie dewizowym oraz Szczegółowych warunków funkcjonowania rachunków VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Zmiany te są związane między innymi z wejściem w życie nowych przepisów, w tym nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

Regulamin oraz Szczegółowe warunki funkcjonowania rachunków VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności