2013-12-19

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r.  zmianie ulegają niektóre przepisy zawarte w  „Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO Euro Biznes”. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia w/w umowy. W efekcie wypowiedzenia nastąpi jej  rozwiązanie na warunkach określonych w umowie/regulaminie. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Regulamin jest dostępny poniżej w plikach do pobrania