2017-03-31

Informujemy, że z dniem 1 maja 2017r.  zmianie ulegają niektóre postanowienia  „Regulaminu wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business („Regulamin”).

Główna zmianą w Regulaminie jest dodanie zapisów dotyczących operacji zbliżeniowych, w związku z uruchomieniem od 1 maja 2017 r.  możliwości dokonania takich operacji kartami PKO MasterCard Business Srebrna oraz PKO MasterCard Business Złota. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

W przypadku braku akceptacji w/w zmian są Państwo uprawnieni w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji do wypowiedzenia umowy o wydawanie i używanie kart obciążeniowych typu Business. Brak wypowiedzenia umowy/umów w powyższym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu/Regulaminów.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zmieniony regulamin