2017-01-10

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2017r. zmianie ulegają niektóre postanowienia  „Regulaminu wydawania i używania karty PKO Diners Club dla klientów małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku korporacyjnego ” („Regulamin”).

Główne zmiany to:

  1. dodanie definicji limitu internetowego, operacji zbliżeniowych oraz usługi Protect Buy w związku z planowanym wprowadzeniem nowych funkcjonalności karty, które będą dostępne od dnia podanego w oddzielnym Komunikacie 2),
  2. doprecyzowanie zapisów związanych z procesem reklamacyjnym (Rozdział 5).

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydanie i  używanie kart PKO Diners Club. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego SA.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Regulamin