2015-04-20

Zakończyły się prace związane z łączeniem banków. Od 20 kwietnia 2015 r. serwis iPKONET został zastąpiony przez nowy serwis iPKO, z którego korzystają pozostali Klienci PKO Banku Polskiego.   

Uwaga! Jeśli jesteś posiadaczem rachunków dla firm Plus Adm. (dawniej pakiet eFirma plus),  Twoim nowym serwisem transakcyjnym jest iPKO biznes. Sprawdź, jak po połączeniu operacyjnym aktywować iPKO biznes.

Strona logowania iPKONET (https://www.ipkonet.pl) od 20 kwietnia br. służy jedynie do aktywowania nowego serwisu iPKO. Zwróć uwagę, że zmienił się także dotychczasowy wygląd strony iPKONET!

Kliknij obrazek i zobacz, jak wygląda nowa strona logowania.


 

Zmiana serwisów bankowości elektronicznej
 

Pierwsze logowanie do nowego serwisu iPKO – zobacz film instruktażowy

Przed rozpoczęciem aktywacji nowego iPKO przygotuj dane wykorzystywane do tej pory do logowania do serwisu iPKONET: ID użytkownika  (10-cyfrowy login) oraz kartę kodów jednorazowych lub token iPKONET.

Aby aktywować nowe iPKO:

  1. Wejdź na stronę ipkonet.pl wpisując adres bezpośrednio w okno przeglądarki lub wejdź na stronę www.pkobp.pl wybierz opcję „Zaloguj się”, a następnie „iPKONET”. Korzystając z serwisu transakcyjnego pamiętaj o zasadach bezpiecznego logowania.
  2. Wprowadź ID użytkownika, który służył Ci dotychczas do logowania do serwisu iPKONET.
  3. Wprowadź kod jednorazowy z narzędzia wykorzystywanego dotychczas w iPKONET - karty kodów lub tokena, a następnie postepuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
  4. Nadaj hasło logowania do nowego iPKO, którego będziesz używać do logowania w serwisie transakcyjnym lub mobilnym iPKO.
   Wprowadzone hasło musi zawierać litery i/lub cyfry oraz może zawierać znaki specjalne `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?.
   Nie może zawierać polskich liter (np. „ł”, „ś”) i nie może być takie samo jak login.
   Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery, oznacza to, że hasło "xyz123" nie jest tym samym hasłem co "XYZ123".
  5. Przejdź do nowego iPKO za pomocą przycisku „Dalej”. W tym momencie nastąpi automatyczne przekierowanie do serwisu transakcyjnego iPKO.
  6. Wybierz najwygodniejsze dla siebie nowe narzędzie do potwierdzania dyspozycji w nowym iPKO. Do wyboru masz trzy opcje: kody SMS, token w formie aplikacji na telefon komórkowy lub karta kodów jednorazowych iPKO.

   Do potwierdzenia zmiany narzędzia autoryzacyjnego niezbędne będzie użycie kodu z aktywnej karty kodów iPKONET lub aktywnego tokena iPKONET oraz:
   - telefon z numerem znajdującym się w Twoich danych
   - w przypadku wyboru kodów  SMS. Pamiętaj, że jeden numer telefonu komórkowego może służyć do potwierdzania zleceń realizowanych na rachunkach w ramach jednego ID Użytkownika (wykorzystywanego dotychczas w iPKONET) albo numeru Klienta (stosowanego w iPKO). Dlatego też, jeśli jesteś równocześnie użytkownikiem serwisów iPKO oraz iPKONET i w ramach tych dwóch serwisów chcesz korzystać z kodów SMS do potwierdzania zleceń wybierz różne numery telefonów lub zgłoś się do najbliższego Oddziału w celu połączenia dostępów do swoich wszystkich rachunków.
   - telefon z zainstalowaną aplikacją Token iPKO - w przypadku wyboru tokena. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej aplikacji przejdź do zamówienia aplikacji Token iPKO w serwisie transakcyjnym klikając na link "przejdź do zamówienia aplikacji Token" lub wejdź w zakładkę Ustawienia >> autoryzacja >> Token iPKO >> Zamów token.
   - karta kodów jednorazowych iPKO - w przypadku wyboru karty kodów iPKO.

Po nadaniu hasła do nowego iPKO i aktywacji nowego sposobu potwierdzania dyspozycji, możesz w pełni korzystać z nowego serwisu iPKO. Stare narzędzia potwierdzania dyspozycji w iPKONET (token sprzętowy lub dotychczasowa karta kodów) nie będą już działać i należy je zniszczyć.

Sprawdź wszystkie możliwości, jakie oferuje nowe iPKO.

Pamiętaj również:

 1. Jeśli posiadasz dwa rachunki z dostępem do iPKO (dotychczasowy oraz przeniesiony w wyniku połącznia banków) możesz je obsługiwać w ramach tego samego logowania. Wystarczy, że złożysz odpowiednią dyspozycję, dzięki której obsługa rachunków i innych produktów PKO Banku Polskiego zostanie udostępniona pod wybranym numerem klienta i hasłem. W przypadku braku złożenia takiej dyspozycji – utrzymywane będą dwa osobne dostępy do produktów, do których logowanie będzie następowało przy użyciu innych danych.
 2. Listę przelewów oczekujących znajdziesz:
  - dla wszystkich rachunków, jakie posiadasz - na pierwszej stronie po zalogowaniu do nowego iPKO w sekcji „Operacje niezrealizowane na wszystkich rachunkach” i wybraniu „Najbliższe oczekujące” (widoczne w dolnej części strony).
  - dla wybranego rachunku - po wejściu w zakładkę „Rachunki”, wyborze rachunku, a następnie w sekcji „Operacje na rachunku” i wybraniu „Oczekujące” .
 3. Filtrowanie historii rachunku jest możliwe po konkretnym odbiorcy/kontrahencie dla operacji zaksięgowanych od dnia fuzji operacyjnej. Możesz filtrować historię rachunków pod kątem odbiorcy/nadawcy, konkretnego numeru rachunku nadawcy, rodzaju operacji oraz kwoty. Wystarczy, że na historii operacji ustawisz odpowiednie daty, a następnie wybierzesz „opcje zaawansowane”. Filtrowanie po konkretnym odbiorcy/kontrahencie nie jest możliwe dla operacji wykonanych przed 17.04.2015.
 4. Użycie danych przelewu już wykonanego jest możliwe dla operacji zaksięgowanych od dnia fuzji operacyjnej. Wystarczy, że na historii rachunku odnajdziesz przelew z danymi odbiorcy, których chcesz użyć do nowego przelewu. Najedź kursorem na przelew i wybierz opcję „Wykonaj ponownie”.
 5. Pobranie potwierdzenia przelewu w nowym iPKO: odszukaj przelew, którego potwierdzenie chcesz pobrać. Najedź kursorem na przelew i wybierz opcję „Pobierz”.
 6. Realizacja paczki przelewów; by utworzyć paczkę przelewów, którą później zaakceptujesz jednym kodem, wybierz kafelek „Transakcje”, następnie wybierz „Paczki przelewów” i „Nowa paczka”. Paczki przelewów mogą zlecać wyłącznie Klienci, którzy do autoryzacji dyspozycji w iPKO używają kodów SMS lub tokenu. Funkcjonalność paczek przelewów polega na realizacji wielu (maksymalnie 20) przelewów jednocześnie.