2018-08-27

Uprzejmie informujemy, że od 27 sierpnia 2018 r. zmianie ulega sposób wyliczania maksymalnej kwoty lokaty na nowe środki:

Do dnia 26 sierpnia 2018 r. nowe środki, wpłacone przez Klienta, na którykolwiek rachunek bankowy prowadzony w PKO Banku Polskim, tj. rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo– rozliczeniowy lub rachunek lokaty terminowej musiały stanowić minimum 80% kwoty lokaty na nowe środki zakładanej przez Klienta.

Od dnia 27 sierpnia 2018 r. lokata na nowe środki może być założona przez Klienta maksymalnie do wysokości nowych środków, jakie zostaną wpłacone przez Klienta po dniu odniesienia, na ww. rachunek bankowy prowadzony w PKO Banku Polskim (nowe środki = maksymalna kwota lokaty).

Jednocześnie informujemy, że parametry produktu pozostają bez zmian.