2018-10-03

Uprzejmie informujemy, że od 3 października 2018 r. zmianie ulega sposób wyliczania nowych środków dla produktu lokata na nowe środki:

Do dnia 2 października 2018 r. nowe środki wpłacone przez Klienta są definiowane jako środki, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku bankowym w PKO Banku Polskim („Bank”), tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym lub rachunku lokaty terminowej, z wyłączeniem rachunków prowadzanych w ramach Konta Inteligo prywatnego.

Od dnia 3 października 2018 r. w sposobie weryfikacji nowych środków (na datę odniesienia i datę otwarcia lokaty) uwzględnione będą dodatkowo wybrane produkty inwestycyjne, a nowe środki będą definiowane jako środki, które nie były dotychczas gromadzone:

  • na indywidualnych i wspólnych rachunkach w Banku , tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym lub rachunku lokaty terminowej (w tym lokacie strukturyzowanej), z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach Konta Inteligo prywatnego,
  • na rejestrach funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („PKO TFI”) otwartych na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Bankiem, z wyłączeniem rejestrów otwartych w ramach Konta Inteligo prywatnego,
  • na rejestrach funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI otwartych w ramach oferty niepublicznej na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Bankiem,
  • w ramach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które były oferowane przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, a którego agentem jest Bank.

Jednocześnie informujemy, że parametry produktu pozostają bez zmian. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie produktu