2005-12-06

PKO Bank Polski wprowadza od 1 stycznia 2006 r. nową „Taryfę prowizji i opłat bankowych”. Dokonane zmiany są podyktowane uwarunkowaniami rynkowymi oraz znaczącym poszerzeniem zakresu funkcjonalnego oferty banku.

Wśród najważniejszych wprowadzonych w taryfie zmian wymienić należy przede wszystkim podniesienie miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z grupy Superkonto oraz za niektóre operacje wykonywane w oddziałach banku.

 

 

Pomimo, iż 1 stycznia 2006 r. wygasają promocyjne warunki świadczenia niektórych usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo, to w dalszym ciągu operacje realizowane za pośrednictwem serwisu telefonicznego lub internetowego będą miały bardziej atrakcyjne warunki cenowe w stosunku do tych samych czynności wykonywanych w oddziałach banku.

 

 

Ponadto od 1 marca 2006 r. za wypłaty realizowane w oddziałach banku z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w kwocie niższej lub równej niż 500 zł bank będzie pobierał opłatę w wysokości 2,5 zł. Opłaty nie będą pobierane w przypadku braku bankomatu w oddziale, awarii bankomatu uniemożliwiającej pobranie gotówki lub gdy Klient oczekuje na wydanie nowej karty, np. w wyniku utraty starej. Za wypłatę gotówki w kwocie wyższej niż 500 zł bank nie będzie pobierał prowizji.

 

 

Wprowadzone w „Taryfie prowizji i opłat bankowych” zmiany mają zachęcić naszych Klientów do intensywniejszego korzystania z bankowości elektronicznej PKO Inteligo i bankomatów, a z obsługi prowadzonej w oddziałach banku korzystać przy realizowaniu bardziej złożonych zleceń, np. złożenia wniosku o kredyt.

 

 

 

Od 1 lutego 2006 r. PKO Banku Polski nie będzie natomiast pobierał opłaty za wydanie i używanie kart kredytowych od klientów, którzy w ciągu 12 miesięcznego okresu ważności karty dokonają transakcji o określonej wartości.

 

 

Warto podkreślić, że ostatnie zmiany stawek prowizji i opłat PKO BP dokonał dwa lata temu. Nowa taryfa będzie nadal należeć do najbardziej konkurencyjnych na rynku. O wprowadzonych w „Taryfie prowizji i opłat bankowych” zmianach Klienci PKO BP są informowani w formie pisemnej. List i wyciąg z taryfy bank dostarczy do ponad 6 mln klientów.

 

 

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych

 

 

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2006

Stawki obowiązujące do 31 grudnia 2005

1. Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego miesięcznie:

  

SUPERKONTO

5,40 zł

4,00 zł

ZŁOTE KONTO

16,50 zł

12,00 zł

SUPERKONTO STUDENT

2,50 zł (bez opłat dla dzieci posiadaczy rachunku PLATINIUM)

2,00 zł

SUPERKONTO GRAFFITI

1,50 zł (bez opłat dla dzieci posiadaczy rachunku PLATINIUM)

1,00 zł

2. Przelewy lub zlecenia jednorazowe – realizacja w oddziale banku

  

a) na rachunki prowadzone w PKO BP

0,00 zł

0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach (bez opłat dla Posiadaczy Rachunku PLATINIUM)

4,00 zł

3,00 zł

3. Przelew lub zlecenie jednorazowe – realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunki w innym banku za pośrednictwem

  

a) serwisu telefonicznego

2,00 zł (1,50 zł od posiadaczy Złotego Konta, 0,00 zł – od posiadaczy rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

b) serwisu internetowego

0,50 zł (0,30 zł od posiadaczy Złotego Konta, 0,00 zł – od posiadaczy rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

4. Zlecenia stałe

  

1. Złożenia dyspozycji zlecenia stałego

  

a) w oddziale banku

2,00zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego

2,00 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0,00 zł

c) za pośrednictwem serwisu internetowego

0,00 zł

0,00 zł

2. Realizacja dyspozycji przekazania środków na rachunek – za każda należność wymienioną w zleceniu

1,50 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

1,00 zł (z wyjątkiem Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

3. Modyfikacja zlecenia stałego

  

a) w oddziale PKO BP

1,00 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0,50 zł (z wyjątkiem Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

b) za pośrednictwem serwisu internetowego

0 zł

0 zł

c) za pośrednictwem serwisu telefonicznego

1,00 zł (0,00 zł od posiadaczy Złotego Konta i rachunku PLATINIUM)

0 zł

5. Za polecenie zapłaty z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach:

  

Za każde wykonane zlecenie

1,00 zł (bez opłat dla posiadaczy rachunku PLATINIUM)

0,50 zł

6. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach – od kwoty operacji

Stawki obowiązują od 14 listopada 2005 r.

 

a) dokonane w oddziałach

1% nie mniej niż 6,00 zł

1% nie mniej niż 5,00 zł

b) dokonane w agencjach PKO BP

  

w kwocie niższej lub równej 1 tys. zł

2,50 zł

0,5% nie mniej niż 3,00 zł

w kwocie wyższej niż 1 tys. zł

0,50%

7. Wypłaty realizowane w oddziałach PKO BP z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Stawki obowiązują od 1 marca 2006 r.

 

a) w kwocie wyższej niż 500 zł

0,00 zł

brak

b) w kwocie niższej lub równej 500 zł (opłaty nie pobiera się w przypadku braku bankomatu w oddziale, awarii bankomatu uniemożliwiającej pobranie gotówki lub gdy klient oczekuje na wydanie nowej karty, np. w wyniku utraty starej.

2,50 zł

brak

11. Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo:

  

a) SUPERKONTA GRAFFITI

0,50 zł

0,50 zł

b) SUPERKONTA STUDENT

1,00 zł

1,00 zł

c) SUPERKONTA

2,00 zł

2,00 zł

d) ZŁOTEGO KONTA i Rachunku PLATINIUM

0,00 zł

2,00 zł (z wyjątkiem rachunku PLATINIUM)

KARTY

  

PKO Ekspres:

  

a) za wydanie lub wznowienie karty – opłata za każdy 12 miesięczny okres ważności karty

10,00 zł

12,00 zł (za dwa lata użytkowania)

b) Wypłata gotówki

  

w bankomatach PKO BP

0 zł

0 zł

w oddziałach

1% wartości operacji
nie mniej niż 3,00 zł

3% wartości operacji
nie mniej niż 5,00 zł

w agencjach

1,00 zł

0,50 zł

w bankomatach i oddziałach innych banków

3% wartości operacji
nie mniej niż 5,00 zł

3% wartości operacji
nie mniej niż 5,00 zł

c)Za wypłatę gotówki w walutach obcych – od wartości operacji za każdą operację

3% wartości operacji
nie mniej niż 10,00 zł

3% wartości operacji
nie mniej niż 10,00 zł

Karty kredytowe

  

1. Wydanie lub wznowienie karty kredytowej – opłata za każdy 12 miesięczny okres ważności karty, z zastrzeżeniem pkt 2-4

0,00 zł (stawki wchodzą w życie z dniem
1 lutego 2006 r)

Opłata z zależności od rodzaju karty

4. Jeżeli średniomiesieczna wartość operacji obliczona jest jako suma operacji 12 miesięcy podzielona na 12 jest niższa od kwot :

  

1) 500 zł dla kart PKO VISA Electron Student

19,00 zł

19,00 zł

2) 600 zł dla kart PKO VISA Electron, PKO MasterCard Electronic (błękitna)

28,00 zł

28,00 zł

3) 1200 zł dla kart PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard

75,00 zł, dla posiadaczy ROR 59,00 zł

75,00 zł, dla posiadaczy ROR 59,00 zł

4) 3000 zł dla kart PKO VISA Gold, PKO MasterCard Gold

200,00 zł, dla posiadaczy ROR 150,00 zł.

200,00 zł, dla posiadaczy ROR 150,00 zł.