2016-12-28

Uprzejmie informujemy, że oferta PKO Banku Polskiego została poszerzona o nowy moduł systemu iPKO biznes. W związku z powyższym, zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego.

Dodatkowo w przypadku usług: PKO Rachunki wirtualne i Polecenie zapłaty, w miejsce opłat ustalanych według umowy z klientem wprowadzono konkretne stawki opłat. W zakresie kart kredytowych wprowadzono opłaty za awaryjną wypłatę gotówki za granicą według stawek organizacji Visa Europe. Z Taryfy usunięto ponadto opłaty za PKO - Przekazy pieniężne w związku ze wstrzymaniem świadczenia tej usługi.

Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny i porządkowy.

Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w Wykazie zmian w Taryfie.

Pliki do pobrania