2013-06-28

Uprzejmie informujemy, że:

a) z dniem 1 lipca 2013 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w  PKO Banku Polskim SA  dla  małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów rynku mieszkaniowego („Taryfa”) z zastrzeżeniem zmian Taryfy opisanych w pkt b),

b) z dniem 1 sierpnia 2013 r. zmianie ulega Taryfa w zakresie dotyczącym  prowizji i opłat bankowych z tytułu świadczenia usług powiernictwa oraz wprowadzenia opłaty za postawienie środków z limitu debetowego (rachunki MSP w administrowaniu).

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zmiany dotyczące taryfy dostepne są poniżej w plikach do pobrania.