2015-01-26

Uprzejmie informujemy, że od 4 maja 2015 roku zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych oraz dla posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, zwana dalej „Taryfą”. Zmiany stawek w  Taryfie mają na celu dostosowanie wysokości oraz struktury opłat do kosztów świadczonych przez Bank usług, w konsekwencji zmian regulacji dotyczących rynku transakcji kartowych i połączenia operacyjnego placówek przejętego przez PKO Bank Polski SA w ubiegłym roku Nordea Bank Polska.  Ponadto wprowadzane są zmiany o charakterze porządkowym, które nie wpływają na warunki korzystania z produktów i usług PKO Banku Polskiego SA.

Najważniejsze zmiany:

 • zmiana opłaty miesięcznej za obsługę kart debetowych  wydanych  do PKO Kont za Zero otwieranych do 30 września 2014 r. oraz do PKO Kont Rodzica na 4,90 zł naliczanej, gdy - wymagana miesięczna kwoty operacji bezgotówkowych dokonywanych kartą wynosi mniej niż 300 zł. W przypadku niespełnienia tego warunku miesięczna opłata za obsługę karty wyniesie 4,90 zł.
 • opłata roczna za obsługę karty debetowej PKO Ekspres wydanej do Superkonta (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)  oraz Superkonta Student wynosi 39 zł.
 • zmiana opłaty miesięcznej za prowadzenie PKO Konta bez Granic na 17,90 zł.
 • zmiana prowizji za przewalutowanie transakcji realizowanej kartą PKO Ekspres dokonanej w walucie, dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów na 3% - zmiana nie dotyczy kart wydanych do PKO Konta dla Młodych, których umowy zawarto od dnia 10 stycznia 2014 r.
 • zmiana opłaty miesięcznej za obsługę kart debetowych wydanych do PKO Konto Pierwsze na 3,90 zł oraz wprowadzenie warunku zwalniającego z tej opłaty dla klientów, którzy dokonają minimum 2 bezgotówkowych transakcji miesięcznie.
 • zmiana opłaty rocznej za obsługę karty kredytowej na 79 zł, pobieranej w przypadku nie spełnienia warunku minimalnej średniomiesięcznej kwoty płatności realizowanych kartą  - 1000 zł, połowa wspomnianej kwoty,  1200 zł  - brak opłaty. Zmiana dotyczy kart: PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, partnerska karta PKO VITAY (srebrna), Partnerska karta PKO VITAY.
 • zmiana opłaty rocznej za obsługę karty na 195 zł, pobieranej w przypadku nie spełnienia warunku minimalnej średniomiesięcznej kwoty płatności realizowanych kartą  - 2000 zł, połowa wspomnianej kwoty,  2400 zł  - brak opłaty Zmiana dotyczy kart: PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, partnerska karta PKO VITAY (złota).
 • zmiana opłaty za przelew z rachunku karty kredytowej na 4%, nie mniej niż 10 zł – dla wszystkich kart kredytowych, dla klientów indywidualnych.

Od 4 maja 2015 roku będą też obowiązywać nowe regulaminy:

 1. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim SA określający zasady świadczenia usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych oraz
 2. Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych  w PKO Banku Polskim SA, który zastąpi dotychczasowe regulacje:
  1) Regulamin rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA,
  2)  Regulamin rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w walucie polskiej  i w walutach wymienialnych oraz usług bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim SA,
  3)  Regulamin Rachunku Oszczędnościowego oraz usług bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim SA,
  4) Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych w PKO Banku Polskim SA,
  5)  Regulamin karty debetowej do rachunku walutowego w PKO Banku Polskim SA.

Ponadto zmienia się Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA.

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmian w ofercie, zastosowania nowych technologii świadczenia produktów i usług oraz ich dostosowania do rekomendacji i zaleceń wydanych przez organy nadzoru nad działalnością Banku. Spełniając oczekiwania naszych Klientów, połączyliśmy pięć dotychczasowych regulaminów w jedną regulację, zmniejszając ich objętość względem pierwotnych niemal o połowę. Dodatkowo w zmienianych regulacjach ujednoliciliśmy zapisy dotyczące kart kredytowych i debetowych, by poprawić ich czytelność.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w pliku do pobrania.

Odpowiedzi na pytania związane z nową Taryfą udzielają pracownicy PKO Banku Polskiego SA we wszystkich placówkach Banku oraz pod numerem Infolinii 801 302 302 lub +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora).