2016-01-25

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2016 r. zmianie ulegnie Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla osób fizycznych oraz dla posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych. W niewielkim stopniu dotyczą one podstawowej oferty kierowanej obecnie do klientów indywidualnych: najpopularniejszych kont osobistych i kart debetowych oraz kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych. Tego typu zmiany są działaniem rutynowym i dokonywane są średnio raz w roku, w wyniku analizy rynkowej konkurencyjności oferty PKO Banku Polskiego.

Od 1 maja 2016 wejdą w życie również zmiany w regulaminach:

  1. Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA,
  2. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA,
  3. Regulamin kart płatniczych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA,
  4. Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych przez PKO Bank Polski SA,

zwanych dalej „Regulaminami”.

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmian w zakresie oferowanych usług i zastosowania nowych technologii w świadczeniu usług i oferowaniu produktów, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących poszczególnych produktów oraz potrzebie dostosowania treści Regulaminów do rekomendacji i zaleceń wydanych przez organy nadzoru nad działalnością PKO Banku Polskiego.

Jednocześnie od 11 marca 2016 r. Bank zaprzestaje pobierania opłat za czynności upominawcze z tytułu zaległości w spłacie kredytów konsumenckich, dla których ustalono stawkę 0 zł za te czynności. Dodatkowo w Taryfie zostaną wprowadzone zmiany redakcyjne i porządkowe, które nie wpływają na warunki korzystania z produktów i usług Banku.

Wykaz zmian znajduje się w pliku do pobrania.

Zapoznaj się z pełną treścią taryfy

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian można uzyskać u konsultantów infolinii pod numerem 801 302 302 lub +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora) oraz we wszystkich placówkach PKO Banku Polskiego, których wykaz znajduje się na poniższej stronie.