2013-09-27

Uprzejmie informujemy, że:

  • z dniem 1 listopada 2013 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w  PKO Banku Polskim SA  dla  małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów rynku mieszkaniowego („Taryfa”) w zakresie opłat i prowizji: za przelewy, zlecenia stałe, operacje kasowe, od kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER , od kredytu inwestorskiego, za zaświadczenia,
  • z dniem 1 grudnia 2013 r. zmianie ulega Taryfa w zakresie dotyczącym  opłat za wyciągi.

Dla Klientów nieposiadających usług bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, MultiCash  zmianie ulega wyłącznie wysokość opłat pobieranych za wyciągi.

Dla pozostałych Klientów, korzystających z usług bankowości elektronicznej: iPKO, iPKO biznes, MultiCash  zostaną bezpłatnie udostępnione wyciągi okresowe w ramach tych usług oraz wprowadza się opłatę za wszystkie wyciągi odbierane w oddziale oraz przekazywane pocztą. Jednocześnie informujemy o możliwości rezygnacji z wyciągów wysyłanych pocztą lub odbieranych w oddziale. Dyspozycja powyższa może zostać złożona w oddziale lub za pomocą serwisu bankowości elektronicznej iPKO.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągach z Taryfy zamieszczonymi poniżej.