2013-12-18

Uprzejmie informujemy, że:

  1. z dniem 1 stycznia 2014 r. zastępuję się starą nazwę „Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów rynku mieszkaniowego” („Taryfa”)  nową nazwą: "Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw" („Taryfa”),
  2. z dniem 1 marca 2014 r. zmianie ulega Taryfa w zakresie dotyczącym opłaty za przelewy,   poprzez wprowadzenie opłaty za przelewy wewnętrzne za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes w walutach innych niż złoty polski, z wyłączeniem przelewów na rachunki prowadzone na rzecz tego samego posiadacza, w wysokości 1,00 PLN od każdego przelewu,
  3. z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmianie ulega Taryfa w zakresie dotyczącym opłat za przyjęcie przelewu poprzez wprowadzenie opłaty w wysokości 0,5% kwoty transakcji za przyjęcie przelewu zleconego w ramach kanału mobilnego.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągach z Taryfy zamieszczonymi poniżej w plikach do pobrania.