2015-02-12

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 kwietnia  2015 r. zmianie ulega Taryfa w: 

1. Cz. I i Cz. II, w zakresie dotyczącym:
   - podniesienia opłaty za przelew pilny z 4,00 PLN do 5,00 PLN, z wyjątkiem pakietów: Nasza Wspólnota, Nasza Mała Wspólnota, Nasza Wspólnota Premium, w odniesieniu  do których opłata ulegnie obniżeniu do 3,00 PLN,  
   - dodania opłaty za uruchomienie usługi „ masowe płatności przychodzące (system wirtualnych rachunków kontrahenckich), w wysokości 50,00 PLN (dla niektórych pakietów i zestawów - 10,00 PLN),
   - podniesienia opłat za złożenie i modyfikację zlecenia stałego, odpowiednio o 1,00 PLN i 2,00 PLN (do poziomu 3,00 PLN),
   - podniesienia opłaty za abonament miesięczny z tytułu generowania raportów elektronicznych w formatach innych niż wyciąg, przy wykorzystaniu systemu MultiCash lub iPKO biznes,
   - wprowadzenia, uzależnionej od kwoty wpłaty w wysokości 5 tys. PLN, prowizji za pojedynczą wpłatę przy użyciu wpłatomatu (0,5%), z jednoczesnym usunięciem zapisu o darmowych wpłatomatach ze składu pakietu: BIZNES KOMFORT PLUS i BIZNES SUKCES PLUS,
   - wprowadzenia nowej opłaty za analizę warunków umowy przed wykonaniem przelewu (opłata dotyczy rachunków powierniczych, pobierana obok opłaty za przelew),
   - ujednolicenia opłaty za przelew z rachunku lokacyjnego Korzyść na rachunek powiązany, do wysokości 10,00 PLN,
   - podniesienia minimalnej prowizji za wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny Korzyść z 5,00 PLN do 6,00 PLN,
   - podniesienia miesięcznej opłaty za postawienie środków z limitu debetowego, w przypadku niektórych rachunków w administrowaniu, do wysokości 10,00 PLN,

2. Cz. III, w zakresie dotyczącym:
   -  podniesienia stawki prowizyjnej za wypłaty w walucie polskiej przy użyciu kart debetowych z 3% do 3,5% (z wyłączeniem karty PKO Visa Business Electron),
   - podniesienia opłaty za każdą kopię dowodu operacji zrealizowanej przy użyciu kart (z 12,50 PLN do 15,00 PLN),

3. Cz. XI, w zakresie dotyczącym:
   - wprowadzenia  nowej opłaty abonamentowej za administrowanie usługą Inwest (3,00 PLN),
   - podniesienia opłaty za likwidację rachunku przed upływem 3 miesięcy (dotychczas: 1 miesiąca) z 65,00 PLN do 100,00 PLN.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągach z Taryfy.