2015-11-13

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 grudnia 2015 r. zmianie ulega Taryfa w zakresie m.in. wzrostu opłat, dotyczących:

  1. miesięcznych opłat za prowadzenie następujących rachunków w administrowaniu:
    SUPER PAKIET, ZESTAW WSPÓLNY CEL, BIZNES PARTNER, MEDYK PARTNER, AGRO PARTNER
  2. miesięcznej opłaty za dostęp do usług bankowości elektronicznej (iPKO i iPKO biznes) dla posiadaczy rachunków w administrowaniu BIZNES PARTNER, MEDYK PARTNER, AGRO PARTNER.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy (plik do pobrania poniżej).

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.