2016-06-13

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 czerwca 2016 r. zmianie ulega Taryfa dla małych i średnich przedsiębiorstw („Taryfa”), w tym w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych    w zakresie zmiany sposobu naliczania prowizji za wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane we wpłatomatach (kwotę jednorazowej wpłaty niepodlegającej prowizji tj. 5000 zł zastępuje się sumą wpłat w miesiącu, do wysokości której prowizja nie będzie pobierana tj. 50 000 zł). Wysokość prowizji nie ulega zmianie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw („Regulamin”), mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. Wskutek  wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie, a w zakresie nieuregulowanym w umowie na warunkach określonych w Regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.