2013-07-01

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2013 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania, na wyciągach bankowych, pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 lub u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego (opłaty zgodne z taryfą operatora) oraz w placówkach Banku.

W przypadku niezaakceptowania powyższych zmian, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.