2014-09-02

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2014 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego:

- w zakresie czeków w obrocie dewizowym – zmiana stawek opłat

- w zakresie poleceń wypłaty - zmiana porządkowa (zmiana brzmienia przypisu).

Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian dostępne są poniżej w plikach do pobrania, pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 (opłaty zgodne z taryfą operatora), u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz w placówkach Banku.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.