2014-06-23

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2014 roku zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów indywidualnych. Ma to na celu zoptymalizowanie i dostosowanie wysokości oraz struktury opłat do kosztów świadczonych przez Bank usług, a także wynika z wprowadzenia nowych, dodatkowych usług rozszerzających zakres korzystania z produktów bankowych. Wprowadzony został też nowy układ tabel – są to zmiany o charakterze porządkowym, które mają na celu poprawę przejrzystości Taryfy.

Najważniejsze zmiany:

 • zmiana warunku zwalniającego z opłaty za prowadzenie PKO Konta za Zero - obniżenie kwoty systematycznych wpływów z 1 500 zł na 1 000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem drugiego warunku: dokonania płatności w wysokości min. 100 zł (kartą debetową wydaną do tego rachunku lub za pośrednictwem kanału mobilnego)
 • podwyższenie opłaty za prowadzenie rachunku SUPERKONTO (w ofercie do 13.03.2011 r.) z 6,90 zł na 7,90 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową oraz z 8,90 zł na 9,90 zł w pozostałych przypadkach, z jednoczesnym obniżeniem progu transakcji kartą debetową z 250 zł na 100 zł
 • wprowadzenie nowych pozycji dla usług realizowanych w kanale mobilnym
 • zmiana stawek za realizację przelewu/przelewu predefiniowanego realizowanych w oddziale oraz w serwisie telefonicznym
 • zmiana warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za kartę debetową do PKO Konta Rodzica oraz PKO Konta za Zero - obniżenie wartości operacji bezgotówkowych dokonanych kartą z 250 zł na 150 zł z jednoczesnym podniesieniem wysokości opłaty miesięcznej z 2,90 zł na 3,90 zł w przypadku, gdy warunek nie został spełniony,
 • podwyższenie opłaty rocznej z 26 zł na 29 zł za kartę do rachunków SUPERKONTO Student oraz SUPERKONTO (w ofercie do 13.03.2011 r.),
 • zrównanie stawki za wypłatę kartą debetową z bankomatów BZ WBK ze stawką za wypłaty z obcych bankomatów w kraju,
 • rezygnacja z opłaty w wysokości 1 zł za wypłatę gotówkową kartą PKO Ekspres w agencjach PKO Banku Polskiego,
 • podwyższenie opłaty za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty kredytowej błękitnej z 32 zł na 45 zł,
 • podwyższenie prowizji dla wypłat gotówki dla kart kredytowych i kart obciążeniowych,
 • obniżono prowizje za miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych za granicą od wartości operacji z 1% na 0 % dla kart Diners Club,
 • podwyższenie kwot zwalniających z opłat rocznych dla kart kredytowych: PKO Visa Electron STUDENT, błękitnych, Przejrzystych, srebrnych, Partnerskich PKO VITAY oraz złotych,
 • podwyższenie stawki z 20 zł do 25 zł za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa oraz dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (nie dotyczy posiadaczy Konta Platinium II oraz Rachunku Platinium).

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w plikach do pobrania, z wyróżnieniem pozycji, które uległy zmianie.

Odpowiedzi na pytania związane z nową Taryfą udzielają pracownicy PKO Banku Polskiego we wszystkich placówkach oraz pod numerem Infolinii 801 302 302 lub +48 81 535 65 65.