2012-04-13

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów korporacyjnych. Zmiany dotyczą, m.in. miesięcznych stawek abonamentowych w zakresie systemów bankowości elektronicznej:

  1. od 1 maja 2012 r. - "Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu iPKO biznes" zostaje podwyższona ze 100,00 do 120,00 zł.,
  2. od 1 maja 2012 r. - "Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu MultiCash związanego z jednym rachunkiem" zostaje podwyższona ze 150,00 do 200,00 zł.,
  3. od 1 lipca 2012 r. - "Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu iPKO" zostaje podwyższona z 30,00 do 100,00 zł.

Szczegółowe Informacje dotyczące zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych dostępne są pod numerem Infolinii 801 36 36 36 lub u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego (opłaty zgodne z taryfa operatora) oraz w placówkach Banku. W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego/pomocniczego w zakresie systemów bankowości elektronicznej lub umowy świadczenia usług bankowości elektronicznej z wykorzystaniem systemu MultiCash z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszego/niniejszego powiadomienia.