2009-06-30

W nawiązaniu do informacji przekazywanych na wyciągach bankowych przypominamy że od 15 lipca 2009 r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO BP za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z wyciągami z Taryfy.