2010-06-01

W nawiązaniu do informacji przekazywanych na wyciągach bankowych o zmianie od 1 lipca 2010 r. Taryfy prowizji i opłat bankowych PKO BP SA za usługi oferowane klientom rynku korporacyjnego zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągach z Taryfy.