2011-08-12

Uprzejmie informujemy, że od 16 sierpnia 2011 r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla Klientów Korporacyjnych. Zmiany związane są z funkcjonowaniem wybranych usług i dotyczą wyodrębnienia nowej pozycji:

  1. "Realizacja przelewów pilnych (od każdego przelewu)" - opłata określona w wysokości 5 złotych,
  2. "Przejęcie przez Bank funkcji administrowania uprawnieniami użytkowników i parametryzacji systemu iPKO Biznes, w tym pierwsza parametryzacja systemu" - opłata określona w wysokości 150 złotych,
  3. "Zmiana na wniosek klienta parametryzacji systemu iPKO biznes lub uprawnień użytkowników" - opłata określona w wysokości 50 złotych.

Wprowadzane zmiany związane są z wyodrębnieniem w ofercie dedykowanej Klientom Korporacyjnym usługi 'przelewów pilnych', a także z możliwością przekazania na Bank parametryzacji systemu iPKO biznes. Informacje dotyczące zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych dostępne są pod numerem Infolinii 801 36 36 36 lub u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego (opłaty zgodne z taryfą operatora) oraz w placówkach Banku. W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszego/niniejszego powiadomienia.