2019-07-12

14 września 2019 r. nastąpi zmiana Warunków świadczenia usług bankowości elektronicznej iPKO biznes dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA Niederlassung Deutschland  polegająca na wprowadzeniu:

    • mechanizmu silnego uwierzytelnienia,
    • innych zmian o charakterze porządkowym.

Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej iPKO biznes – obowiązujące od dnia 14.09.2019 r. (PDF).

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym dokumentem.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy Klienta z PKO Bankiem Polskim SA Niederlassung Deutschland, mają Państwo możliwość bezpłatnego wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego ze skutkiem natychmiastowym przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

W przypadku nie zgłoszenia przez Państwo braku akceptacji wprowadzonych zmian przed 14 września 2019 r. uznaje się je przyjęte przez Państwo.