2015-02-17

Informujemy, że od dnia 16 marca 2015 r. zmianie ulegają sposoby aktywacji ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla Użytkowników kart PKO Diners Club Executive.

Zmiany dotyczące sum ubezpieczenia dla kart PKO Diners Club Executive:

Zakres

Do 15 marca 2015

Od 16 marca 2015

NNW

100 000 USD

100 000 PLN

Koszty leczenia

100 000 USD

300 000 PLN

OC

1 000 000 USD

1 000 000 PLN

Opóźnienie podróży

Min. 4h/285 USD

Min. 4h/900 PLN

Opóźnienie bagażu

Min. 4 h/1 000 USD

Min. 4h/600 PLN

Utrata bagażu

1 000 USD

6 000 PLN

Zmiany dotyczące aktywacji ubezpieczenia dla kart PKO Diners Club Executive:

 

Do 15 marca 2015

Od 16 marca 2015

Opłata

Opłacenie kosztów podróży kartą PKO Diners Club Executive

Opłacenie kosztów podróży kartą PKO Diners Club Executive

bezpłatnie

Zatankowanie samochodu w dniu wyjazdu z Polski i potwierdzenie tego faktu dowolną płatnością kartą w ciągu 24h od przekroczenia granicy

Zatankowanie samochodu w dniu wyjazdu z Polski i potwierdzenie tego faktu dowolną płatnością kartą w ciągu 24h od przekroczenia granicy

bezpłatnie

Aktywny klient, czyli taki, który dokonał min. 3 transakcje w poprzednim cyklu rozliczeniowym może dokonać zgłoszenia wyjazdu bezpośrednio w DC, a następnie w ciągu 48h wykonać jakąkolwiek płatność kartą Diners Club za granicą

Opłata miesięczna – w przypadku, gdy Użytkownik karty nie opłacił kosztów podróży kartą. Można wykorzystać 5 aktywacji w roku kalendarzowym, max. 1 aktywację w miesiącu.

Uwaga: opłata nie dotyczy kart, które dokonują miesięcznego obrotu w wysokości min. 2 000 PLN.

10 PLN

 

Jednorazowa opłata aktywacyjna – gdy Użytkownik karty nie przystąpił do opłaty miesięcznej lub przekroczył liczbę aktywacji w ramach pakietu.

67 PLN

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia (SWU) są dostępne na stronie www.dinersclub.pl.

Dodatkowo przypominamy, że Diners Club Polska Sp. z o.o. od 1 stycznia 2015 r. wprowadził zmianę ubezpieczyciela świadczącego ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznych, którym została firma AGA International S.A. Oddział w Polsce (Allianz Global Assistance).

Tym samym zmianie uległy numery polisy i telefonu, pod którym należy zgłaszać szkody:

  • nowy numer polisy: 100.503
  • nowy numer telefonu: +48 22 591 95 53

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.