2016-11-03

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.11.2016 r. ulegają zmianie „Zasady używania kart debetowych typu przedpłaconego” dla kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych oraz „ Zasady używania kart przedpłaconych” dla kart przedpłaconych Business personalizowanych oraz kart przedpłaconych personalizowanych, zwane dalej Zasadami.
Zmiany Zasad są podyktowane koniecznością wprowadzenia zapisów dotyczących usługi 3D-Secure1).

Pełna treść Zasad dostępna jest poniżej w pliku Zasady używania kart przedpłaconych i Zasady używania kart debetowych  (zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym):

W przypadku braku akceptacji zmian w treści ww. Zasad są Państwo uprawnieni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej informacji do wypowiedzenia Umowy o wydawanie, używanie i o obsługę kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych,  Umowy o wydawanie, używanie i o obsługę kart przedpłaconych Business personalizowanych lub Umowy o wydawanie, używanie i o obsługę kart przedpłaconych personalizowanych w trybie określonym w umowie/umowach. Brak wypowiedzenia umowy/umów w powyższym terminie oznacza akceptację zmiany Zasad.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 21.11.2016 r. zmianie ulega również format pliku zamówienia kart debetowych typu przedpłaconego/przedpłaconych. Dodane zostaje nowe pole dotyczące numeru telefonu do usługi 3D-Secure1). Począwszy od 21.11.2016 r. Bank obsługiwać będzie pliki, za równo w nowym formacie, jak i pliki w formacie obowiązującym dotychczas.

Poniżej szczegóły dotyczące formatu pliku zamówienia kart (w pliku: Strukrura danych)

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

1) USŁUGA 3D-SECURE - PŁACENIE KARTĄ W INTERNECIE
Dodatkowe zabezpieczenie dla płatności realizowanych przez internet - usługa 3D-Secure, od której nie pobieramy dodatkowych opłat.
Jeśli tylko sklep internetowy korzysta z usługi 3D-Secure (sklep oznaczony symbolami „MasterCard SecureCode” lub „Verified by VISA” ) przy każdej płatności kartą może być wymagane podanie kodu jednorazowego otrzymanego SMS-em. Prośba o kod jednorazowy pojawi się w specjalnym oknie, w obrębie, którego musi znajdować się zamknięta kłódka (przygotowanym w stylistyce serwisu internetowego iPKO ) wywołanym automatycznie na zakończenie procesu płatności. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Brak aktualnego numeru telefonu (do każdej karty korporacyjnej należy przypisać telefon komórkowy, na który będą wysyłane SMS-em kody jednorazowe) może uniemożliwić realizację płatności kartą za zakupy w internecie.