2015-09-25

Informujemy, że z dniem 2 października br. zmieni się wygląd strony umożliwiającej zalogowanie się do serwisów Banku i Spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego dostępnej na www.pkobp.pl

Na nowej stronie nie będzie już prezentowany przycisk logowania do dotychczasowego serwisu iPKO. Osoby, które jeszcze nie korzystają z nowego iPKO i będą chciały skorzystać z dotychczasowej wersji serwisu powinny:

  1. wybrać przycisk „iPKO – Nowy serwis”
  2. zalogować się do serwisu używając dotychczasowych danych logowania
  3. kliknąć w link „Przejdź do iPKO przed zmianą” dostępny w lewym górnym rogu.

Zmieni się również układ dotychczas prezentowanych przycisków.

Przypominamy również, że logując się do Banku przez opisywaną stronę możliwe jest domyśle ustawienie wybranego serwisu logowania. Od dnia zmiany wyglądu strony wcześniejsze ustawienia nie będą działać, konieczne będzie ponowne wybranie opcji ustawienia domyślnego.

Wygląd nowej warstwy logowania