2013-06-10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2013 r. Bank uruchomi dodatkowe przetwarzanie systemu informatycznego rozumiane jako przetwarzanie końca miesiąca. W związku z powyższym w niedzielę, będącą końcem miesiąca, wygenerowane zostaną wyciągi, które zawierać będą operacje zarejestrowane na rachunkach do dnia 30 czerwca włącznie.

Uruchomienie dodatkowego przetwarzania systemu nie spowoduje innych zmian w obsłudze rachunków bieżących, terminowych oraz umów kredytowych.  

W przypadku wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udziela Państwa doradca w oddziale lub Państwa Opiekun w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.