2013-11-13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2013r. Bank uruchomi dodatkowe przetwarzanie systemu informatycznego. 

W związku z powyższym w sobotę, będącą końcem miesiąca, wygenerowane zostaną wyciągi, które zawierać będą operacje zarejestrowane na rachunkach do dnia 30 listopada włącznie.

Uruchomienie dodatkowego przetwarzania systemu nie spowoduje innych zmian w obsłudze rachunków bieżących, terminowych oraz umów kredytowych.  

W przypadku wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udziela Państwa Opiekun w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.