2013-08-08

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2013 r. PKO Bank Polski uruchomi dodatkowe przetwarzanie systemu informatycznego. W związku z powyższym w sobotę, będącą końcem miesiąca, wygenerowane zostaną wyciągi, które zawierać będą operacje zarejestrowane na rachunkach do dnia 31 sierpnia włącznie.

Uruchomienie dodatkowego przetwarzania systemu nie spowoduje innych zmian w obsłudze rachunków bieżących, terminowych oraz umów kredytowych.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udziela Państwa doradca w oddziale lub Państwa Opiekun w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.”