2012-09-04

Uprzejmie informujemy, że dzień 29 września 2012 r. będzie traktowany przez Bank pod względem rozliczeniowym jak dzień roboczy. Powyższe spowodować może odpowiednie zmiany w procesie rozliczania przez Bank opłat, prowizji, odsetek od depozytów terminowych i bieżących oraz kredytów w rachunku bieżącym i obrotowych odnawialnych.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udzieli Państwu doradca w oddziale lub Państwa Opiekun w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.