2013-10-24

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. Bank wprowadza zmiany w „Regulaminie rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku mieszkaniowego w Powszechnej Kasie Oszczędności PKO Banku Polskim”. Zmianie ulega nazwa Regulaminu i niektóre przepisy Regulaminu, w szczególności zapisy dotyczące doręczania wypowiedzenia umowy rachunku oraz usługi aplikacji mobilnej dla firm. Nowa nazwa zmienionego Regulaminu brzmieć będzie „Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji, co spowoduje rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Treść Regulaminu dostępna jest w pliku poniżej.